กระบอกน้ำ REFULL ABLE

กระบอกน้ำพลาสติก REFULL ABLE ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย