กระบอกน้ำ S

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “S” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ NEW TRAVEL LODGE HOTEL