กระบอกน้ำ SANGAROON

กระบอกน้ำพลาสติก “SANGAROON” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Sangarooncrane service Co., Ltd.