กระบอกน้ำ SCIENCE

กระบอกน้ำพลาสติก “SCIENCE” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร