กระบอกน้ำ SCIENCE

กระบอกน้ำพลาสติก SCIENCE ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร