กระบอกน้ำ SERENNA

กระบอกน้ำพลาสติก “SERENNA” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ SERENNA THAILAND