กระบอกน้ำ SIIT

กระบอกน้ำพลาสติก “SIIT” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University