กระบอกน้ำ StashAway

รายละเอียดผลงาน

  • บลจ. สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “StashAway”
  • Stainless Steel 304
  • สกรีนโลโก้ 1 สี รอบใบ