กระบอกน้ำ Thai BISPA

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ Thai BISPA ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย