กระบอกน้ำ THE BEAR

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “THE BEAR” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ THE BEAR AND HIS BROS COMPANY LIMITED