กระบอกน้ำ THE DAWN

กระบอกน้ำพลาสติก “THE DAWN” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ The Dawn Wellness Centre and Rehab Thailand