กระบอกน้ำ The Zoological Park

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “The Zoological Park” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์