กระบอกน้ำ The Zoological Park

กระบอกน้ำพลาสติก The Zoological Park ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์