กระบอกน้ำ TOFU

กระบอกน้ำพลาสติก “TOFU” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ บริษัท บี.พี.ฟู้ดส์ จำกัด