กระบอกน้ำ UBU

รายละเอียดผลงาน

  • สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “UBU”
  • Stainless Steel 304
  • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง