กระบอกน้ำ UTAC THAI

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “UTAC THAI” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ UTAC Thai Limited