กระบอกน้ำ VIENTIANE DIAMOND

กระบอกน้ำพลาสติก “VIENTIANE DIAMOND” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ VIENTIANE DIAMOND CUTTING LTD.