กระบอกน้ำ we are 49

กระบอกน้ำพลาสติก we are 49 ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 49