กระบอกน้ำ ZERO WASTE

กระบอกน้ำพลาสติก “CHULA ZERO WASTE” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย