แก้วน้ำสเตนเลส BANGKOK MEDICA

แก้วน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “BANGKOK MEDICA” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ BANGKOK MEDICA CO., LTD.