แก้วน้ำสเตนเลส MAHIDOL

รายละเอียดผลงาน

  • สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แก้วน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “MAHIDOL”
  • Stainless Steel 304
  • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง