แก้วน้ำสเตนเลส PSYJAI

แก้วน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “PSYJAI” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โครงการ “แชทบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อการดูแลสุขภาพจิตและช่วยเหลือด้านอารมณ์และสุขภาพจิตในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด 19″