แก้วพลาสติก Ok Cafe

แก้วพลาสติก 2 ชั้น พร้อมหลอด Ok Cafe ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ร้านกาแฟ Ok Cafe