กระบอกน้ำ กปถ

กระบอกน้ำพลาสติก กปถ ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี