กระบอกน้ำ ทรัพยากรไทย

กระบอกน้ำพลาสติก “ทรัพยากรไทย” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย