กระบอกน้ำ เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย “ปลอดบุหรี่” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)