กระบอกน้ำ เครือข่ายจัดหาโลหิต

กระบอกน้ำพลาสติก “เครือข่ายจัดหาโลหิต” อำเภอสว่างแดนดิน  ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน