กระบอกน้ำ amazing ไทยเท่

กระบอกน้ำพลาสติก amazing ไทยเท่ ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย