กระบอกน้ำ BINLA BREW

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ BINLA BREW ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์