กระบอกน้ำ CHULA Zero Waste

กระบอกน้ำพลาสติก CHULA Zero Waste ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย