กระบอกน้ำ ELITE BODY

กระบอกน้ำพลาสติก “ELITE BODY” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ เอนเจิล