กระบอกน้ำ idea

กระบอกน้ำพลาสติก idea ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)