กระบอกน้ำ KASETSART

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ KASETSART ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์