กระบอกน้ำ NST FAIR 2017

กระบอกน้ำพลาสติก NST FAIR 2017 ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี