กระบอกน้ำ SCHOOL

กระบอกน้ำพลาสติก SCHOOL ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์