กระบอกน้ำ SEUB

กระบอกน้ำพลาสติก SEUB ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร