กระบอกน้ำ TechED

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ TechED ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี