กระบอกน้ำ TISCO

กระบอกน้ำพลาสติก TISCO ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ธนาคารทิสโก้