กระบอกน้ำ we green

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ we green ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย