กระบอกน้ำ You are what You eat

กระบอกน้ำพลาสติก You are what You eat ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า