กระบอกน้ำ Zero Waste

กระบอกน้ำพลาสติก Zero Waste ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โครงการ “Chula Zero Waste” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย