แก้วพลาสติก NOXX CAFE

แก้วพลาสติก 2 ชั้น พร้อมหลอด NOXX CAFE ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ บริษัท อเมซเมนต์ ฟู้ด จำกัด