วิธีการชำระเงิน

1. สั่งจ่ายเช็ค

สั่งจ่ายเช็ค กรุณาเขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เมจิกแพลนท์ จำกัด เท่านั้น

2. ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

  • ธนาคาร : กสิกรไทย
  • ชื่อบัญชี : บริษัท เมจิกแพลนท์ จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 008-3-20484-2
  • ประเภท : ออมทรัพย์
  • สาขา : สามพราน

3.ยืนยันการชำระเงิน

กรณีเป็นนิติบุคคล

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Email : bottlememarket@gmail.com โดย

ระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ Email :

bottlememarket@gmail.com โดยระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน