Silk screen process

การพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen)

  • การพิมพ์ซิลค์สกรีน เริ่มจากการพิมพ์ตระแกรงไหม ต่อมาภายหลังจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนมาใช้ผ้าไหมทอเป็นผืนแทนขนสัตว์และผม นำมาขึงบนขอบไม้เหมือนสดึง ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนียวและคงทนกว่าเดิม งานพิมพ์มีความละเอียดสม่ำเสมอมากกว่า และการที่เปลี่ยนเส้นใยของแม่พิมพ์จากเส้นผมมาเป็นผ้าไหมนั้น ได้กลายเป็นที่มาของ “การพิมพ์ซิลค์สกรีน” (Silkscreen)
  • ในปัจจุบันวิธีการพิมพ์นี้ถูกเรียกว่า ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม หรือ Silkscreen โดยรู้จักและเข้าใจกันในวงกว้าง แต่สำหรับกลุ่มศิลปินผู้สร้างงานศิลปะแล้วอาจรู้จักและใช้คำว่า “Serigraphy” แทน “Silkscreen” โดย “Seri” มาจาก “Seicos” ภาษาลาติน แปลว่า ผ้าไหม และ “Graph” มาจาก “Graphos” ในภาษากรีก แปลว่า การเขียน
  • การพิมพ์ผ่านฉากไหมได้รับการพัฒนาสืบทอดต่อจากการพิมพ์ผ่านฉากพิมพ์ ทำให้การพิมพ์ด้านนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงปัจจุบันนี้นับได้ว่าการพิมพ์ตระแกรงไหม หรือ ฉากพิมพ์ได้พัฒนาอย่างก้าวไกล มีเทคนิคต่างๆมากมาย ที่สามารถพิมพ์ภาพได้อย่างประณีตงดงามและสามารถตอบสนองความต้องการในงานพาณิชย์ศิลป์ ซึ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยและจำนวนเพื่อประโยชน์ทางการค้าและผลกำไรมากขึ้น Silkscreen จึงเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน มีการพิมพ์ได้ในปริมาณที่มากขึ้น
  • การพิมพ์สกรีน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบการพิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นการพิมพ์โดยการกดปาดหมึกพิมพ์ที่มีความหนืดพอเหมาะด้วยยางปาด ผ่านรูที่เปิดของบล็อกสกรีน เพื่อให้หมึกไหลลงบนวัสดุรองรับ แล้วเกิดเป็นลวดลายตามต้นแบบ การพิมพ์สกรีนสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุหลายประเภทได้ เช่น ไม้, ผ้า, กระดาษ, โลหะ, พลาสติกและวัสดุสังเคราะห์อื่นๆเป็นจำนวนมาก รูปทรงก็แตกต่างกันไป ปัจจุบันมีการพิมพ์สกรีนลงบนสินค้า เพื่อทำเป็นของพรีเมี่ยม ไม่ว่าจะเป็น กระบอกน้ำ แก้วน้ำ หูฟัง หรืออื่นใดก็ตาม ถือเป็นอีกวิธีดี ๆ ที่ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าไปจนถึงสร้างมูลค่าในการขายได้อย่างน่าประทับใจ
  • ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) การพิมพ์สกรีน ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในอเมริกา เนื่องจากกองทัพสหรัฐฯ ต้องการกำลังพลเพื่อไปทำสงคราม และต้องการจัดทำแผ่นป้ายประกาศรับสมัครทหารให้เป็นที่สะดุดตาด้วยสีสันสดใสในเวลาอันสั้น จึงได้นำวิธีการพิมพ์สกรีนเข้ามาใช้ โดยสามารถพิมพ์ได้ทั้งรูปภาพและตัวอักษร จนกระทั่งการพิมพ์สกรีนในปัจจุบันได้แพร่หลายเข้ามาเข้าไปในวงการธุรกิจต่างๆมากมาย ตั้งแต่ธุรกิจผลิตป้ายโฆษณา การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก สินค้าของพรีเมี่ยม ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า แผ่นซีดี แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กระบอกน้ำ แก้วน้ำ ของพรีเมี่ยมอุปกรณ์ IT ฯลฯ
  • ในยุค 90 การพิมพ์สกรีนได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ศิลปินชาวอเมริกันได้เริ่มใช้กรอบไม้ตรึงผ้าไหมไว้ มีการใช้ไม้ปาดแทนพู่กัน และมีการใช้สารไวแสงเพื่อสร้างแม่พิมพ์ ยุคที่สหรัฐอเมริกา มีความต้องการผลิตโฆษณาจำนวนมาก กรรมวิธีการพิมพ์สกรีนที่ทันสมัยในยุคนั้น สามารถสร้างมูลค่าในธุรกิจการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี ปี ค.ศ. 1930 มีผู้เปลี่ยนผ้าที่ใช้จากผ้าไหมมาเป็นใยสังเคราะห์แทนซึ่งมีความคงทนและมีคุณสมบัติที่ดีกว่า แต่ก็ยังคงนิยมเรียกเทคนิคการพิมพ์ว่า ซิลศ์สกรีน เช่นเดิม
  • ปัจจุบัน การพิมพ์สกรีนเป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการสื่อสารตกแต่งเพื่อเพิ่มคุณค่าบนวัสดุอย่างแพร่หลาย จากสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ทั้งนี้การพิมพ์สกรีนมีหลักการที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน รวมทั้งสามารถลงทุนได้หลายระดับจึงส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนที่หลากหลายเช่นกัน

ข้อมูล : ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กลับสู่หน้าแรกบริการ รับผลิตกระบอกน้ำ