• บริษัท เมจิกแพลนท์ จำกัด

   MAGIC PLANT CO.,LTD.

  • ทะเบียนเลขที่

   0735555005281

  • สำนักงาน

   45 ซอย หมู่บ้านเศรษฐกิจ 39  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160

  • โรงงาน

   97/87  ม.3  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110

  • เวลาเปิดทำการ

   วันจันทร์ – วันเสาร์
   เวลา 8.30 น. – 17.30 น.

  • โทรศัพท์

   08 1943 1930

  • EMAIL

   bottlememarket@gmail.com