• ทะเบียนเลขที่

  0735555005281

 • สำนักงาน

  45 ซอย หมู่บ้านเศรษฐกิจ 39  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160

 • โรงงาน

  97/87  ม.3  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110

 • โทรศัพท์

  08 1943 1930

 • EMAIL

  bottlememarket@gmail.com

 • เวลาเปิดทำการ

  วันจันทร์ – วันศุกร์
  เวลา 9.00 น. – 17.00 น.