กระบวนการพิมพ์ ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม

ที่มา : http://www.artrepublic.com/

วิวัฒนาการภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (ภาพพิมพ์สกรีน)

  • ราวศตวรรษ 1850 มีการใช้ตระแกรงในการพิมพ์ลายลงบนฝ้าผืนทั้งในอังกฤษและที่ฝรั่งเศส ต่อมา นายทอมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ไม้สำเร็จ เรียกว่า “เครื่องพิมพ์โรเนียว” หรือ “เครื่องทำสำเนาสเตนซิล” และมีการพัฒนาการสร้างภาพบนกระดาษไข โดยใช้วิธีการฉายแสงซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน เครื่องพิมพ์ปรุกระดาษไขเป็นเครื่องพิมพ์อัดสำเนาต้นฉบับที่เป็นรูปภาพและลายเส้นสามารถทำสำเนาจากต้นฉบับไม้เป็นจำนวนมาก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น
  • ในยุค 90 การพิมพ์สกรีนได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ศิลปินชาวอเมริกัน ได้เริ่มใช้กรอบไม้ตรึงผ้าไหมไว้มีการใช้ไม้ปาดแทนพู่กัน และมีการใช้สารไวแสงเพื่อสร้างแม่พิมพ์ ยุคที่สหรัฐอเมริกา มีความต้องการผลิตโฆษณาจำนวนมาก กรรมวิธีการพิมพ์ตระแกรงไหมที่ทันสมัยในยุคนั้นสามารถสร้างมูลค่าในธุรกิจการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี ปี ค.ศ. 1930 มีผู้เปลี่ยนผ้าที่ใช้จากผ้าไหมมาเป็นใยสังเคราะห์แทน ซึ่งมีความคงทนและมีคุณสมบัติที่ดีกว่า แต่ก็ยังคงนิยมเรียกเทคนิคการพิมพ์ว่า “ซิลศ์สกรีน” เช่นเดิม
  • ทศวรรษ 1940 สมาคมภาพพิมพ์ไหมแห่งชาติ (The National Serigraph Society) คือ การกำเนิดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแสดงผลงานภาพพิมพ์จากทั่วโลก ทั้งนี้ คาร์ล ซิกรอสเซอร์ (Carl Zigrosser) นักวิจารณ์ศิลปะและภัณฑารักษ์ จากพิพิธภัณฑ์แห่งฟิลาเดลเทีย ได้บัญญัติศัพท์ คำว่า “ซีริกราฟ” Serigraph มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Seri (ผ้าไหม) และ Graphos มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกแปลว่าการเขียน Serigraph หมายความว่า พิมพ์ผ่านผ้าไหม เพื่อแยกภาพพิมพ์ที่ถูกนำไปใส่กรอบและแขวนผนังออกจากสิ่งที่เคยมีแค่ประโยชน์ทางการค้า
  • ต้นทศวรรษ 1940 การทำแม่พิมพ์ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เมื่อมีการพัฒนาเคมีโดยชาวอังกฤษได้คิดค้น “เฟลมทำแม่พิมพ์” ที่สามารถถ่ายอัดลวดลายใด้
  • ต่อมาช่วงก่อนปี ค.ศ.1960 เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่พัฒนาการที่มีต้นทุนต่ำที่มีความเร็วและแม่นยำด้วย
  • ช่วงยุค 1960 การพัฒนาภาพพิมพ์สกรีนได้ถูกนำไปใช้กับการสร้างสรรค์ ศิลปะในกลุ่ม Pop Art , Optical Art และ Minlmal Art แนวทางศิลปะเหล่านั้นพบการแสดงความรู้สึกอันน่าทึ่งของภาพพิมพ์สกรีน และได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง ศิลปินสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ ภาพพิมพ์สกรีน เช่น โจเซพ อัลเบอร์ (Joseph Albers), แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) เป็นต้น

นอกจากนี้ การพิมพ์ตระแกรงไหม (การพิมพ์สกรีน) ยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสมอ เช่น การพิมพ์บนแผงวงจรไฟฟ้า กล่องบรรจุภัณฑ์ ฝ้า ในขณะเดียวกันความต้องการปริมาณของวัสดุที่ใช้พิมพ์ก็มีมากขึ้นด้วย เครื่องจักรได้ถูกคิดค้นและพัฒนาเข้ามาช่วยในการพิมพ์รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ ก็ได้มีการคิดค้น “วัสดุสังเคราะห์” เข้ามาแทนผ้าไหม รวมถึงน้ำยาเคลือบฟิล์มที่มีคุณภาพสูง การประดิษฐ์เครื่องพิมพ์สกรีน โดย นายชาริลส์ เนลสันโจน (Charles Nelson Jones) ชาวอเมริกัน ทำให้การพิมพ์สกรีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลิตชิ้นงานได้เร็วขึ้น การพิมพ์สกรีนจึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล : ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กลับสู่หน้าแรกบริการ รับผลิตกระบอกน้ำ