สินค้าไลฟ์สไตล์ จำหน่ายปลีก

จากกระแสที่คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเอง มีการจัดตารางชีวิตให้มีความสมดุล และใช้ชีวิตติดบ้านมากขึ้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงไม่หยุดนิ่ง ได้ดันให้สินค้าไลฟ์สไตล์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลาย ตลาดกว้าง และเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ทาง bottlememarket เห็นความสำคัญถึงข้อนี้ จึงเปิดช่องทางการจำหน่าย “สินค้าไลฟ์สไตล์” เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) และเป็นทางเลือกของผู้บริโภคให้มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป