เรื่อง

กระบอกน้ำพลาสติก

พลาสติกแสนดี มีอยู่รอบตัวเรา